Συμμετοχή του Συλλόγου μας στο έργο “ΣΤΗΡΙΖΩ”

O Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Χαλκιδικής «Η ΑΓΑΠΗ», θα επιχορηγηθεί με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης σχετικά με το έργο «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης», με διακριτικό τίτλο…