ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Χαλκιδικής « Η ΑΓΑΠΗ», τηρώντας πάντα το ισχύων υγειονομικό πρωτόκολλο και την ισχύουσα νομοθεσία (Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ.57069/2021 – ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021),  αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου μας, μόνο διαδικτυακά, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, 05:30 το απόγευμα. Όποιος επιθυμεί να…

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων του Ν.2643/98 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α.)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι ξεκινά σήμερα Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι…