ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Χαλκιδικής « Η ΑΓΑΠΗ», τηρώντας πάντα το ισχύων υγειονομικό πρωτόκολλο και την ισχύουσα νομοθεσία (Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ.57069/2021 – ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021),  αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου μας, μόνο διαδικτυακά, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, 05:30 το απόγευμα. Όποιος επιθυμεί να…