ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21

«Ο Σύλλογος Ατόμων, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Χαλκιδικής “Η ΑΓΑΠΗ” εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, διότι με το άρθρο 21 καταργείται η εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ.Η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως η αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των…