Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Επιστολή με τις προτάσεις της κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στο σχέδιο νόμου: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Επισημαίνεται ότι ενώ υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που αφορούν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται όμως μία σειρά πολύ σημαντικών διατάξεων που αφορούν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρία και…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» Στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και τη ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις…